Atomová fyzika a elektronová struktura látek 2022

  • NOFY125, Cvičenie
  • Streda, 11:30-12:15, M5
  • Príklady na riešenie: Stiahnutie