Teaching

Summer term 2023

Zimní semestr / Winter term 2022

Summer term 2022

Zimní semestr / Winter term 2021

Summer term 2021

Zimní semestr / winter term 2020

Letní semestr / summer term 2020

Seminar on problem solving in physics – NFPL087

Link to the webpage with problem sheets

Zimní semestr 2019

Kvantová teorie I – NBCM110, cvičení

Link na stránku s příklady

Letní semestr 2019

Úvod do fyziky pevných látek – NFPL502, cvičení

Link na stránku s příklady

Zimní semestr 2018

Kvantová teorie I – NBCM110, cvičení

Link na stránku s příklady

Zimní semestr 2017

Kvantová teorie I – NFPL010, cvičení