Cvičenie: Úvod do fyziky pevných látek


NFPL502 Úvod do fyziky pevných látek – MFF UK

Letný semester 2018/2019

Štvrtok 10:40, miestnosť F2

Vedúci cvičenia: Ing. Richard Korytár, PhD., korytar@karlov.mff.cuni.cz

Podmienky udelenia zápočtu: prezentácia úspešných riešení 3 príkladov na cvičení

Listy s domácimi úlohami a harmonogram

Cvičenie 3: prezentácia riešení 4.4.2019

Cvičenie 4: prezentácia riešení 18.4.2019

Cvičenie 5: prezentácia riešení už 25.4.2019

Cvičenie 6: prezentácia riešení 9.5.2019, zápočet.